Zomerlezing Prof. Dr. Paul Boon "Food for Brain, de interactie tussen brein en voeding"

De Westerse mens heeft een welvaartsniveau bereikt dat hem/haar in staat stelt met minder vitale problemen bezig te zijn dan het dagdagelijks overleven. De focus ligt heel vaak op het belang van een gezonde voeding. Dagelijks bereikt ons een overvloed aan informatie over voedingswaren en hun effect op de gezondheid, meer bepaald op de gezondheid van onze hersenen, via klassieke media, internet en sociale media. De betrouwbaarheid van deze informatie laat soms erg te wensen over. Wat ogenschijnlijk gezonde of “natuurlijke” voedingsmiddelen lijken, zijn dat vaak niet. Het ecologische of “groene” gedachtengoed beïnvloedt het maatschappelijke debat enorm maar de vraag of ecologisch verantwoord ook meteen gezond betekent is helemaal niet zeker. Vanuit een neurowetenschappelijke hoek zal Professor Boon in het bos de bomen aanwijzen, een aantal hardnekkige misverstanden over gezonde voeding onderuithalen en ook een aantal stellingen over gezonde voeding bevestigen.
Paul Boon (Gent, 1960) studeerde geneeskunde aan de Universiteit Gent en specialiseerde zich in de Neurologie en Psychiatrie. Hij is hoogleraar en diensthoofd Neurologie aan het Universitair Ziekenhuis te Gent en hoogleraar Neuromodulatie aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij bekleedt verschillende wetenschappelijke bestuursmandaten in binnen- en buitenland.
Hij verricht klinisch en experimenteel onderzoek naar nieuwe inzichten en mechanismen van frequent voorkomende hersenaandoeningen zoals epilepsie en bewustzijnsstoornissen en nieuwe behandelingen. Daarnaast werkt en spreekt Professor Boon ook vaak rond bredere onderwerpen in het domein van de neurowetenschappen zoals de relatie tussen de werking van het brein en grote menselijke thema’s zoals geluk, geloof, creativiteit en voeding.
In kader van Cartoonfestival 2019 Njam Njam.

Tickets via Cultuurcentrum Knokke-Heist